Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Kontakt
Gminne Przedszkole w Bargłówce
Strona głowna  /  Wydarzenia

                                   Drodzy Rodzice!

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/21.

 

W związku z obostrzeniami związanymi z COVID-19,  mając na uwadze  maksymalne bezpieczeństwo dzieci, rodziców i personelu bardzo prosimy o respektowanie poniższych zaleceń i wytycznych GIS:

- Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzenie wspólnej z zachowaniem zasady –2 rodziców z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem w odległości 2 m. Dlatego prosimy o to aby dzieci, które w ubiegłych latach  uczęszczały do przedszkola wchodziły samodzielnie – w czynnościach samoobsługowych pomoże im personel obsługi.

- Dzieci nowoprzyjęte mogą wejść z jednym rodzicem, który zachowuje środki ostrożności (maseczka, dezynfekcja rąk przed wejściem bądź rękawiczki), nie wykazuje objawów chorobowych oraz nie przebywa na kwarantannie. Ponieważ w szatni należy zachować dystans, ilość przebywających tam osób będzie ograniczona. Dlatego prosimy o krótkie pożegnania z dzieckiem, które do sali odprowadzane jest przez personel obsługi.

- Dzieci przyprowadzane są do godziny 8.30.  

Po tej godzinie następuje dezynfekcja szatni, wietrzenie
i przygotowanie do śniadania.

- Dzieci nie przynoszą ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

Do przedszkola przyprowadzamy tylko zdrowe dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W razie stwierdzenia u dziecka objawów chorobowych rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka w trybie natychmiastowym. Dlatego prosimy o sprawdzenie stanu zdrowia dziecka przed wyjściem z domu.

 Prosimy przygotować dzieci na nową sytuację, porozmawiać z dzieckiem , aby do minimum zniwelować stres
i niepokój dziecka.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej nie będą organizowane zebrania ogólne z rodzicami. Rodzicom przygotowane zostaną dokumenty do podpisania, które należy przekazać przy wejściu do przedszkola. Preferowany będzie kontakt telefoniczny, mailowy i przez portale społecznościowe. Istnieje również możliwość umówienia się na konsultacje, rozmowy
z Dyrektorem i nauczycielami przedszkola, po wcześniej umówionym terminie.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rozkład dnia

700 – 830  Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Kontakty indywidualne  z rodzicami.

Zabawy według inwencji dzieci w kącikach tematycznych, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno- kompensacyjnym i wychowawczym. Praca z dzieckiem zdolnym, gry dydaktyczne, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne.

830 – 900    Ćwiczenia poranne Zabiegi higieniczne – czynności samoobsługowe.

 900 – 930    Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

 900 – 1220 Zajęcia organizowane z całym zespołem, kierowane i zaplanowane przez nauczycielkę – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Stwarzanie okazji do zajęć i zabaw w małych grupach podejmowanych z inicjatywy dzieci, wzmacnianie potencjału twórczego dzieci. Zabawy ruchowe, ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym. Spacery i wycieczki. Czynności porządkowo gospodarcze, zabiegi higieniczne, przygotowania do obiadu.

1220 – 1250  Obiad – pomoc dzieci w nakrywaniu do stołu, ćwiczenia umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się

1250 – 1320 Poobiedni odpoczynek –relaksacja, kwadrans na bajkę.

1320 – 1430 Zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, ćwiczenia

utrwalające wiadomości, praca stymulacyjno-kompensacyjna i

wyrównawcza .

1430 – 1445 Podwieczorek

1445 – 1600 Zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne,  ćwiczenia utrwalające wiadomości,

praca stymulacyjno-kompensacyjna  i wyrównawcza, zabawy w ogródku przedszkolnym . Prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci do domów,  kontakty indywidualne nauczycielki z rodzicami.

W związku z reżimem sanitarnym pewne zajęcia będą modyfikowane (np. brak spacerów poza teren przedszkola,   nie czyścimy zębów – dlatego prosimy o  nie przynoszenie szczoteczek i kubeczków)

Wyprawka przedszkolaka

  1. Ubranie dziecka powinno być wygodne:
    • Kapcie (nie klapki) łatwe do zakładania
    • Obowiązkowe ubranie na zmianę
    • Każde dziecko ma swoją półkę w Sali na przybory plastyczne. Jeśli dziecko ma ochotę może przynieść blok, kolorowankę lub inne materiały.
    • Obowiązkowo chusteczki  higieniczne , które mieszczą się do plecaczków

UWAGA NOWI RODZICE!

W poniedziałek 31 sierpnia 2020r

będzie możliwość wejścia dziecka z rodzicem do przedszkola, aby zobaczyć swoją salę.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z przedszkolem. Tel. 32 23877 05

  godzina 8.00—13.00

     

 

Drodzy Rodzice!

Informujemy , że utworzyliśmy adres poczty elektronicznej , w celu zdalnego nauczania , 

jeśli ktoś jeszcze nie otrzymał informacji i dostępu do tego konta to prosimy o wysłanie maila na adres ;przedszkole.barglowka@interia.pl

Pozdrawiamy i życzymy zdrowia.

 

Drodzy Rodzice!!!

Prosimy o zapoznanie się z Procedurą organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola po zakończeniu zawieszenia działalności związanej z koronawirusem(covid19),  która dostępna jest na stronie internetowej przedszkola poniżej i w zakładce „Dokumenty”.  Prosimy o dokładną analizę załączników nr 1 i 4- oświadczeń rodziców. Podpisane przez rodziców oświadczenia,  będą warunkiem powrotu  dziecka do przedszkola. Na chwilę  obecną do 07.VI.2020 zawieszone są zajęcia w naszej placówce. Chcemy jednak zorientować się jakie są potrzeby rodziców i ile będzie chętnych osób. Zgłoszenia dzieci prosimy kierować na przedszkolnego maila : przedszkole.barglowka@interia.pl do 01.VI.2020r. Podpisane oświadczenia należy dostarczyć do przedszkola do 03.VI.2020r. Informacje te są potrzebne do zaplanowania dalszej działalności placówki, mamy 12 miejsc ( wytyczne GIS). Decyzja o ewentualnym  jej uruchomieniu uzależniona będzie od sytuacji epidemiologicznej  w naszym rejonie oraz od  sugestii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach.

                                                                                         Z wyrazami  szacunku

                                                                                         Dyrektor Przedszkola

 

Procedura organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola po zakończeniu zawieszenia działalności związanej z koronawirusem oraz postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia koronawirusem u dzieci i pracowników Gminnego Przedszkola w Bargłówce

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolebarglowka/procedura-organizacji-i-bezpiecznego-funkcjonowania-przedszkola-covid-19.docx

 

Załącznik Nr 1 do procedury do pobrania i wydruku

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolebarglowka/zalacznik-nr-1-do-procedury-organizacji-i-bezpieczenstwa-covid-19.docx

 

Załącznik Nr 4 do procedury do pobrania i wydruku

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolebarglowka/zalacznik-nr-4-do-procedury-organizacji-i-funkcjonowania-covid-19.docx

 

 

Czy Mały czy Duży, każdy może dołączyć  do naszej akcji. Jeśli masz ochotę , narysuj obrazek i zostaw w przygotowanej koszulce. Jeśli ktoś nie ma możliwości wywieszenia rysunku na ogrodzeniu, prosimy o wysłanie zdjęcia lub skanu rysunku na mail przedszkole.barglowka@interia.pl

 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

życzy 

Dyrekcja wraz z Pracownikami przedszkola

 

 

 

INFORMACJA NA TEMAT OGŁOSZENIA WYNIKÓW REKRUTACJI

 

W związku z  sytuację epidemiologiczną, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażeniem koronawirusem  COVID-19, ograniczmy bezpośredni kontakt z innymi osobami.
W związku z ogłoszeniem wyników rekrutacji w dniu 23.03.2020r.o godz.13.00 informujemy, że listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą umieszczone na drzwiach wejściowych przedszkola. Rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o pobranie „Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola”(wnioski dostępne przy drzwiach przedszkola) i wrzucenia ich do skrzynki pocztowej. Istnieje możliwość pobrania tego dokumentu ze strony internetowej i przesłanie go drogą elektroniczną na adres: przedszkole.barglowka@interia.pl

Można również otrzymać informację drogą telefoniczną (po weryfikacji osoby dzwoniącej i danych osoby rekrutującej się ) pod numerem tel. (32) 238-77-05 w dniu 23.03.2020r. od godz. 13.00 do 15.00 w pozostałe dni w godzinach od 8.00 do 10.00.

Brak złożenia deklaracji woli przyjęcia do dnia 27.03.2020r. do godz. 13.00 oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

 

Archiwum wydarzeń