Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Kontakt
Gminne Przedszkole w Bargłówce
Strona głowna  /  Godziny otwarcia
Godziny otwarcia

Godziny pracy przedszkola 

 

700 – 830  Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Kontakty indywidualne  z rodzicami. Zabawy według inwencji dzieci w kącikach tematycznych, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno- kompensacyjnym i wychowawczym. Praca z dzieckiem zdolnym, gry dydaktyczne, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne.

830 – 900    Ćwiczenia poranne Zabiegi higieniczne – czynności samoobsługowe.

 900 – 930    Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

 900 – 1220 Zajęcia organizowane z całym zespołem, kierowane i zaplanowane przez nauczycielkę – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Stwarzanie okazji do zajęć i zabaw w małych grupach podejmowanych z inicjatywy dzieci, wzmacnianie potencjału twórczego dzieci. Zabawy ruchowe, ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym. Spacery i wycieczki. Czynności porządkowo gospodarcze, zabiegi higieniczne, przygotowania do obiadu.

1220 – 1250  Obiad – pomoc dzieci w nakrywaniu do stołu, ćwiczenia umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się

1250 – 1320 Poobiedni odpoczynek –relaksacja, kwadrans na bajkę.

1320 – 1430 Zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, ćwiczenia utrwalające wiadomości, praca stymulacyjno-kompensacyjna i wyrównawcza .

1430 – 1445 Podwieczorek

1445 – 1600 Zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, ćwiczenia utrwalające wiadomości, praca stymulacyjno-kompensacyjna i wyrównawcza, zabawy w ogródku przedszkolnym .Prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci do domów, kontakty indywidualne nauczycielki z rodzicami.

 

 

 

 

Religia odbywa się w czwartki  i piątki  

W poniedziałki   odbywają się zajęcia taneczno- ruchowe.


Ostatnia aktualizacja: 2018-11-18